งานเผยแพร่ข้อมูล

1.ศิลปะและวัฒนธรรมรัสเซีย
1.1 Илья Репин
1.2 Виктор Васнецов
1.3 รู้จักคนรัสเซีย

2.เศรษฐกิจรัสเซีย
3.การเมืองรัสเซีย
4.ความมั่นคง

4.1 เรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่ดีที่สุด   
4.2 เฮลิคอปเตอร์ Ka29
4.3 เรือ 1124

   
© ALLROUNDER